חובות הקורס

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה. המרצה יתיר היעדרות לא מנומקת משני שיעורים. תלמידים אשר ייעדרו מסיבות המוכרות על-ידי מנהל הסטודנטים (מילואים, מחלה וכו') חייבים להביא את האישורים הדרושים לפני ה-22 באוגוסט 2013, תאריך העברת השמות של הרשאים לגשת לבחינת הגמר למנהל ההוראה.  

הציון בקורס יורכב משקלול שני ציונים: בחינת הגמר (85%), והשתתפות פעילה בשיעור (15%).

סטודנטים אשר החסירו שיעורים מסיבות אשר אושרו על-ידי המרצה או על-ידי מנהל הסטודנטים, או סטודנטים אשר נכחו בשיעורים, אך נמנעים מלהשתתף בדיון מסיבות אישיות או אחרות, רשאים לבקש מהמרצה להמיר את סעיף ההשתתפות בסעיף של כתיבת עבודה כתובה של עד ארבעה עמודים, בנושא שיסוכם עם המרצה. במקרים אלה, משקל הציון בעבודה בציון הסופי יעמוד גם הוא על 15%.

מודעות פרסומת