לקראת הבחינה

28 באוגוסט 2014 מאת dovalfon

eiffel tower in constructionבלינק הבא אפשר להוריד מבחן לדוגמה. המבחן משקף את מבנה הבחינה, היקף השאלות ותכנים אפשריים הן במועד א׳ והן במועד ב׳:

test-example2014

תלמידים אשר לא קראו את החומר הביבליוגרפי במהלך הקורס מוזמנים להוריד את הקבצים הסרוקים הבאים. המבחר נועד להקל על מי שנסיבות מנעו ממנו קריאה בספריה ועל מי שלא יוכל להגיע לספריה עד לבחינה, ואינו משקף בהכרח את כל חומר הקריאה הרשום. בהתאם להסכם זכויות היוצרים של המרכז הבינתחומי, הקבצים יורדו מהאינטרנט בעוד עשרה ימים, כך שגם מי שמבקשים לגשת רק למועד ב׳ צריכים להוריד את הקבצים עכשיו:

chapter2

chapter3

chapter4

chapter5

chapter 6

Chronology Dreyfus

Chapters Dreyfus Affair

Zand

Weber Chapter 2

Weber Chap 10

בהצלחה!

מודעות פרסומת