הגשת עבודה סמסטריאלית

14 באוגוסט 2014 מאת dovalfon

שלום רב,
בהתאם לסילבוס, ניתנת לסטונדטים אפשרות לכתוב עבודה כדי לשפר את סעיף ההשתתפות במרכיב הציון של הקורס.
מצ״ב להורדה נושא העבודה וההנחיות לביצועה.
הדדליין להגשה הוא יום ראשון 24 באוגוסט עם סגירת חדר העבודות.
סטודנטים אשר לא הגישו עבודה במועד ייחשבו כמי שוויתרו על האפשרות להגישה.
שאלות הבהרה באשר לנושא העבודה והדרך לענות יש להפנות לעוזר ההוראה במייל או בשעת הקבלה.
שאלות באשר לצורך לשפר את ציון ההשתתפות יש להפנות למרצה בשעת הקבלה או בין השיעורים ביום רביעי.

idc1900paris-paper

מודעות פרסומת