לקראת שיעור 5

25 ביולי 2014 מאת dovalfon

השבוע עדיין אין קריאת חובה. החל מהשבוע הבא נתקדם בביבליוגרפיה על-פי ספר הקורס:Frederick Brown, "For The Soul of France: Culture Wars in the Age of Dreyfus", Alfred Knopf 2010

Frederick Brown, "For The Soul of France: Culture Wars in the Age of Dreyfus", Alfred Knopf 2010

מודעות פרסומת