אירועים

ריבוי האירועים שהתרחשו בפאריס בתקופה הדרמטית שבה עוסק הקורס, השמות הזרים (ובמקרים מסוימים, גם המוזרים) של המעורבים והקפיצה בזמן קדימה ואחורה במבנה הקורס עלולים ליצור בילבול. אתר הקורס כולל לפיכך לא רק סיכום תמציתי של האירועים, הדמויות, המונחים והציטוטים היוצרים את התקופה, אלא גם כרונולגיה מפורטת על-פי סדר האירועים (אשר נקראה בעבר "חוברת הקורס").

חשוב לזכור שהקורס נועד בראש ובראשונה לספק כלים לזיהוי הכוחות הפועלים בחברה אזרחית על-סף עימות, תוך שימוש בפאריס של סוף המאה ה-19 כדוגמה הטובה ביותר. לפיכך ידיעת השמות והדמויות איננה מטרה כשלעצמה, היא רק מסייעת לנו להבין טוב יותר את הדינמיקה בין הכוחות השונים. הבסיס של הלימודים הוא הדיון בשיעורים, תוך הסתמכות על הביבליוגרפיה. לוח האירועים של התקופה מצורף כאן רק ככלי-עזר.

מומלץ לפיכך להוריד את שני הקבצים (או להדפיס אותם) ולעיין בהם בעת הצורך בשיעור ובעת קריאת החומרים הביבליוגראפיים:

Chronology Affaire Dreyfus

 Chronology Paris Fin de Siecle

חוברת הקורס מעוצבת ללא תמונות ובשחור-לבן בלבד כדי לחסך בעלויות הדפסה אפשריות. התלמידים מוזמנים להיעזר במדור תמונות ומסמכים למעקב נוח יותר אחרי הדמויות והאירועים.

מודעות פרסומת