ביבליוגרפיה

Frederick Brown, "For The Soul of France: Culture Wars in the Age of Dreyfus", Alfred Knopf 2010

ספר היסוד של הביבליוגרפיה, אשר ילווה את רוב השיעורים, הוא:

Frederick Brown, "For The Soul of France: Culture Wars in the Age of Dreyfus", Alfred Knopf  2010

 מיקום בספריה של המרכז: 91953

אף כי קריאת החובה כוללת רק פרקים נבחרים, מומלץ מאוד לקרוא את כל הספר, שהוא ממילא מרתק, כדי להבין טוב יותר את הרקע ההיסטורי ואת הדינמיקה אשר פעלה על המחנות השונים.

ספרים נוספים ילוו אותנו במהלך הקורס, לעיתים כקריאת חובה ולעיתים כקריאת רשות. הפנייה לחומרי הקריאה מתפרסמת בתום כל שיעור במדור "שיעורים" באתר. זוהי הרשימה המלאה של חומרי הקריאה המשולבים בקורס:

 • Robert Gildea, "Children of the Revolution: the French 1799-1914", Harvard University Press 2010
 • Graham Robb: "Parisians, an adventure history of Paris", W. W. Norton & Company 2010
 • Alistair Horne, "The Fall of Paris: The Siege and the Commune 1870-1871",
 •  MacMillan 1965 or the revised edition, Penguin 1990
 • Jill Jonnes, "Eiffel's tower and the World Fair, where Buffalo Bill beguiled Paris,
 • the artists quarreled and Thomas Edison became a Count", Viking Press, 2012
 • Emile Zola, "The Money" (L'Argent), 1891
 • Eugen Weber, "France Fin de Siecle", Harvard University Press 1986
 • Andrew Hussey: "Paris, The Secret History", Viking 2006
 • שלמה זנד, "האינטלקטואל, האמת והכוח", פרק ראשון: "המצאת האינטלקטואל בפרשת דרייפוס"
 • זאב שטרנהל, "לא ימין ולא שמאל", עם עובד 1988
מודעות פרסומת